vineri, 16 iunie 2017

FESTIVITATEA DE SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR 2016-2017

Cu emoții, promisiuni, flori și coronițe s-a desfășurat și de această dată festivitatea de încheiere a anului școlar.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, alături de școală, în educarea și instruirea copiilor: familie, autoritățile administraţiei publice locale, comunitate.

miercuri, 14 iunie 2017

EVALUARE NAȚIONALĂ


 Puteți semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale la:

 

TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit)

 

 http://www.educatiepentruviitor.edu.ro-site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție

vineri, 19 mai 2017

Activitățile desfășurate de biblioteca școlii în săptămâna 15-19 mai 2017        

 Pe parcursul desfășurării programului Școala altfel, Biblioteca școlii a desfășurat următoarele activități:
15 Mai 2017- “ În vizită la biblioteca școlii “ din cadrul campaniei Fii voluntar în bibliotecă!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii.Beneficiari:  Preșcolarii de la Grădinița nr. 1 și Grădinița nr.2 Berchișești, preșcolarii și elevii de la Școala Corlata, elevii claselor 0, I B,  a III-a, a V-a A de la Școala Gimnazială Berchișești.  
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune.
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților.
·         Dezvoltarea gustului pentru lectură şi carte de la vârste fragede.
·         Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
·         Animaţia culturală şi de lectură.
·         Vizionare de filme pentru copii.
Responsabili: Bibliotecar Lupăescu Lăcramioara
Educatori- Pădure Senorica, Bulgariu Domnica, Simiganovschi Loredana,  Horga Bulgariu Gina , Ilica Ioan , Horga Elena.
Învățători- Dura Loredana, Blaga Aurica, Bulgariu Romică, Tîrnovan Oana, Sbârnău Mihaela.
Diriginți- Roșu Genoveva.
16 Mai 2017- Voluntarii  școlii “ din cadrul campaniei Fii voluntar în bibliotecă! 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Elevii claselor a IV-a A, a IV-a B, a VI-a B, a VII-a B  ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
Descrierea activităţii:
·         Motivarea utilizatorilor fideli.
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii.
·         Înfiinţarea clubului de voluntariat cu denumirea „ BIBLIOVOLUNTARII ȘCOLII”, comunicarea drepturilor şi responsabilităţilor, activităţi de relaţionare.
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți.
·         Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale , cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților.
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului.
·         Explicarea modului de expunere a cărţilor într-o bibliotecă.
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite  de către copii.
Responsabili: Bibliotecar Lupăescu Lăcrimioara
Învățători- Jitaru Ionela, Tanu Florentina. 
 Diriginți- Breahnă Cristina, Oanea Georgeta.
17 Mai 2017- Să descoperim cărţile şi frumuseţea lecturii  - din cadrul campaniei Fii voluntar în bibliotecă!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
 Beneficiari: Elevii claselor I A, a II-a, a V-a B, a VI-a A  ai Școlii Gimnaziale Berchișești.
 Descrierea activităţii:
Campanie de promovare a bibliotecii și a lecturii.
-          Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române.
-          Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea creației  scriitorilor români.
-          Permanentizarea lecturii elevilor .
-          Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
-          Recomandările lor pentru alți cititori sau cartea pe care o citesc în prezent.
-          Conștientizarea importanței cărților în viața noastră.
  Responsabili: Bibliotecar  Lupăescu Lăcrimioara.
  Învățători- Nuțu Marcel, Nuțu Daniela
  Diriginți- Varvaroi Rachila, Nistor Bogdan.
18 Mai 2017- Cărțile care ne-au făcut oameni “- din cadrul proiectului Săptămâna voluntariatului la școala noastră 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
 Beneficiari: Elevii claselor a VII-a A, a VII-a B ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
  Descrierea activităţii:
Campanie de promovare a bibliotecii și a lecturii.
-      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române.
-          Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare.
-          Permanentizarea lecturii elevilor .
-          Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
-          Recomandările lor pentru alți cititori sau cartea pe care o citesc în prezent.
-        Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale , cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților.
-          Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului.
-          Explicarea modului de expunere a cărţilor într-o bibliotecă.
-          Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
-          Conștientizarea importanței cărților în viața noastră.
Responsabili: Bibliotecar Lupăescu Lăcrimioara.
Diriginți- Vîntu Marinela,  Oanea Georgeta.
19 Mai.2017- Cărțile care ne-au făcut oameni “- din cadrul proiectului Săptămâna voluntariatului la școala noastră.
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
     Beneficiari: Elevii claselor a VIII-a A, a VIII-a B și a VIII-a C ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
     Descrierea activităţii:
-          Campanie de promovare a bibliotecii și a lecturii.
-      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române.
-          Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare.
-          Permanentizarea lecturii elevilor .
-          Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
-          Recomandările lor pentru alți cititori sau cartea pe care o citesc în prezent.
-       Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale , cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților.
-          Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului.
-          Explicarea modului de expunere a cărţilor într-o bibliotecă.
-          Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
-          Conștientizarea importanței cărților în viața noastră.
 Responsabili: Bibliotecar  Lupăescu Lăcrimioara
 Diriginți- Cojocaru Gabriela, Corniciuc Otilia, Boicu Senorica.bibliotecar, Lupăescu Lăcrimioara

luni, 15 mai 2017

A început Săptămâna altfel la școala noastră!Săptămâna 15-19 mai 2017 este dedicată activităților extrașcolare, reunite în Săptămâna voluntariatului. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” (Mahatma Gandhi), prin implicarea voluntară şi soluţionarea unor  probleme sociale, culturale, sportive şi educaţionale identificate în comunitatea noastră.

Astfel, Biblioteca Școlii Gimnaziale Berchișești a demarat proiectul SĂPTĂMÂNA VOLUNTARIATULUI  LA  ȘCOALA NOASTRĂ , avându-i beneficiari pe elevii  claselor 0- VIII de la Şcoala Gimnazială Berchişeşti, elevii şi preşcolarii de la Şcoala Primară Corlata, preşcolarii de la grădiniţele Berchişeşti şi Spinărie, toate cadrele didactice din școală, părinţii  din comunitatea locală, persoane din partea ONG-urilor din cadrul  parteneriatului.

Se va urmări sprijinirea participării active a preșcolarilor și elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi importante abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate:

  • ·        Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie.

  • ·        Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat.

  • ·        Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin care se acumulează resursele materiale necesare derulării proceselor.

  • ·        Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.

  • ·        Antrenarea fizică și  stimularea mentală a copiilor în diferite activități.

  • ·        Dezvoltarea mai amplă de abilități prin lectură, sport, muzică, dans, imaginație.

  • ·        Dezvoltarea de competențe sociale, a spiritului civic, îndemn la toleranță și solidaritate față de alți semeni prin implicare la diferite activități în comunitate.

  • ·        Educarea sentimentelor de prietenie, armonie, colaborare și bună dispoziție în relațiile de grup și individual.

  • ·        Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de a fi mai bun, de asumare a responsabilităților.

  • ·        Dezvoltarea iniţiativei comunicative şi a gustului estetic al elevilor; formarea unor calităţi moral – civice: cinstea, hărnicia, răbdarea, dragostea de oameni, de muncă- legat de curăţenia de primăvară în grădini, atitudinea justă faţă de colegi, respectul faţă de cei mari, modestia și dorința de a dărui.

Se vor organiza 5 campanii: Fii darnic!, Fii harnic!,  Fii voluntar în bibliotecă!, Fii voluntar prin sport!, Fii voluntar pentru mediu!

În cadrul bibliotecii, se vor organiza două campanii de promovare a bibliotecii și a lecturii, intitulate ”Cărțile care ne-au făcut oameni”  și ”Fii voluntar în bibliotecă!”  organizate de  Biblioteca școlii și voluntari , prin vizite,  afișe și fotografii ale personalităților locale (și nu numai) și citind.

 Echipa bibliovoluntarilor este pregătită pentru o săptămâna plină de emoții, de energie și veselie!