luni, 5 februarie 2018

CĂLĂTOR PRIN GRECIA ANTICĂProiectul educațional CĂLĂTOR PRIN GRECIA ANTICĂ, desfășurat în perioada dec.2017-ian.2018, la clasele a V-a A și B, a pornit de la manualul de Istorie şi a invitat elevii într-o călătorie pe cărările istoriei, din Africa, prin Europa și până în îndepărtatul Orient, pornind din lumea oamenilor preistorici și ajungând până în Evul Mediu, descoperind cum trăiau oamenii în trecut, care au fost credințele lor, ce au creat și ce au lăsat moștenire lumii moderne. La finalul călătoriei către civilizație, ei vor descoperi că istoria influențează și în prezent viața în societate. Scopul este îmbogăţirea cunoştinţelor istorice privind Grecia Antică, prin realizarea unor lucrări de către elevi, dintr-o listă stabilită împreună cu profesorul, la orele de curs. Obiectivele urmărite prin acest   proiect  sunt: cunoașterea unor elemente de cultură și civilizație a Greciei Antice;  reconstituirea trecutului; să-și manifeste imaginația creatoare  prin desene, confecționare de hărți, machete, vase de lut; să participe cu interes la activităţile propuse. 
Produsele finale au dovedit ingeniozitatea elevilor.
                                                                             Prof.Roșu Genoveva
marți, 23 ianuarie 2018

24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române


Cu ocazia împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Berchișești au cinstit pagina de istorie scrisă de poporul român la 24 ianuarie 1859 prin recitări de poezie, prezentări power-point, creații plastice inspirate de evenimentele prezentate, scenete și dansul ,,Hora Unirii”.


În acest an se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principateor Române, unul dintre cele mai mari evenimente din istoria neamului românesc, unire ce s-a înfăptuit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859.

Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani, realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind programul unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la modernizarea ţării.

Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitorii români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: Unirea.

„Noi, cadrele didactice, suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece, cu ajutorul acestora, vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de Alexandru Ioan Cuza”, a transmis prof. Dura Loredana, directorul Școlii Gimnaziale Berchișești.

Acesta este și argumentul care justifică activitățile dedicate zilei Unirii Principatelor Române desfășurate la Școala Gimnazială Berchișești: recitări de poezie, prezentări power-point, creații plastice inspirate de evenimentele prezentate, scenete și dansul ,,Hora Unirii”.

prof. Nistor-Mihai Bogdan
marți, 16 ianuarie 2018

Ziua Culturii Naționale, ziua poetului Mihai Eminescu

Cu prilejul zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, dar și pentru a celebra Ziua Cuturii Naționale, elevii școlii noastre au desfășurat activități specifice, urmărindu-se stimularea gustului pentru lectură, formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte, îmbunătăţirea comunicării şi stimularea interesului pentru citit. 
Activitățile au fost inițiate și sprijinite de Biblioteca școlii, în colaborare cu profesorii de limba română.


marți, 26 decembrie 2017

Activitățile desfășurate de biblioteca școlii pentru săptămâna Școala altfel- Să știi mai multe, să fii mai bun! 18- 22 decembrie 2017           
                

Pe parcursul programului Școala altfel, biblioteca școlii împreună cu cadrele didactice au  desfășurat următoarele activități:
-18 dec. 2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă. 
Beneficiari:  Preșcolarii de la Grădinița nr.2 Berchișești,  elevii claselor  a III a, a V a A  și a VII a A de la Școala Gimnazială Berchișești.  
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune.
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților, de către  preșcolari;
·         Dezvoltarea gustului pentru lectură şi carte de la vârste fragede;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·         Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii;
·         Animaţia culturală şi de lectură;
·         Expoziție de lucrări ale elevilor;
·         Vizionare de filme pentru copii.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacramioara
                           Educatori- Horga Bulgariu Gina și Popovici Cristina.
                           Învățători- Nuțu Daniela.
                           Prof.lb.rom.- Antonesi Claudia.
                           Diriginți-Cojocaru Gabriela, Crăciun Anton.
-19 dec.2017- Desfășurarea de activități din proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind! 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Elevii claselor 0 A, 0 B, I, a II a A, a II a B, a IV a , a V a B și a VII a B         ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·        Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale , cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Explicarea modului de expunere a cărţilor într-o bibliotecă;
·         Animaţia culturală şi de lectură;
·         Expoziție de lucrări ale elevilor;
·         Vizionare de filme pentru copii;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite  de către copii.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara
                            Învățători- Jitaru Ionela, Tanu Florentina,Bulgariu Romică,Dura Loredana,
                            Nuțu Marcel,Blaga Aurica.
                            Diriginți- Breahnă Cristina, Corniciuc Otilia
                            Prof.lb.rom.-Antonesi Claudia.


-20 dec. 2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Preșcolarii de la Grădinița nr.1 Berchișești,  preșcolarii și elevii de la Școala Primară Corlata, elevii claselor a VI a A, a VI a B și a VII a B  ai Școlii Gimnaziale Berchișești.
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților, de către  preșcolari;
·         Dezvoltarea gustului pentru lectură şi carte de la vârste fragede;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea creației  scriitorilor români.
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·         Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
·         Citind;
·         Recomandările lor pentru alți cititori sau cartea pe care o citesc în prezent.
 Responsabili:      Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                            Educatori-Pădure Senorica, Simiganovschi Loredana, Tirnovan Oana
                                             Horga Elena
                            Învățători- Sbârnău Mihaela, Ilica Ioan
                            Diriginți- Roșu Genoveva, Boicu Senorica, Breahnă Cristina.
                            Profesori- Antonesi Claudia, Nistor Bogdan, Fetcu Cristian
-21 Dec. 2017 - Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Elevii claselor a VII a A, a VII a B , a VIII a A și  a VIII a B ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·         Promovarea  bibliotecii și a lecturii;
·      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                        Diriginți- Crăciun Anton, Breahnă Cristina, Vîntu Marinela, Oanea Georgeta.
                        Profesori- Nistor Bogdan, Bîrgovan Georgeta, Fetcu Cristian, Antonesi Claudia
 -22 Dec.2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind! 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
     Beneficiari: Elevii claselor a V a A, a V a B, a VII a A, a VII a B , a VIII a A și  a VIII a B ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
     Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune.
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·         Campanie de promovare a bibliotecii și a lecturii;
·         Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
  Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                            Diriginți- Cojocaru Gabriela, Corniciuc Otilia, Oanea Georgeta, Crăciun Anton, Breahnă Cristina, Vîntu Marinela
                            Profesori- Nistor Bogdan, Bîrgovan Georgeta, Fetcu Cristian
                                             Antonesi Claudia, Coca Ionuț
                                                    Bibliotecar,
                             Prof. doc. Lupaescu Lăcrămioara Floricica