duminică, 22 octombrie 2017

Toamna la grădiniță


Grupa "Albinuțelor" a prezentat o serbare despre anotimpul toamna. Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu părinții, directorul unității și Primăria comunei Berchișești.

ed. Tîrnovan Oana 

vineri, 20 octombrie 2017

Anunț important

Școala Gimnazială Berchișești invită  toți absolvenții clasei a VIII-a promoția 2017 la sediul unității, în vederea ridicării
 DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI GIMNAZIAL!ANUNT IMPORTANT
Şcoala Gimnazială Berchişeşti invită toți absolvenții clasei a VIII-a
promoția 2017 la sediul unității, în vederea ridicării
DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL.

miercuri, 18 octombrie 2017

Certificat de calitate pentru proiectul Erasmus+ Let Us Speak

Echipei române a proiectului Erasmus+ Let Us Speak i-a fost acordat Certificatul de calitate eTwinning pentru activitatea desfășurată de-a lungul celor doi ani de proiect. 

luni, 9 octombrie 2017

9 Octombrie 2017 - Ziua Comemorării Holocaustului Cunoașterea și conștientizarea de către elevi a istoriei Holocaustului constituie motivația fundamentală a demersului educațional întreprins prin activitățile succesive realizate în decursul acestor ani.
                 Astăzi s-au desfășurat, cu elevi din clasele V-VIII, activități cuprinse în Proiectul educațional ,,Holocaustul’’. Proiectul  a urmărit conștientizarea problematicii Holocaustului, a semnificației acestuia ca o încălcare brutală, gravă a primului drept al omului – dreptul la viață. Proiectul ,,Holocaustul’’ a cuprins activități ca: vizionare de filme documentare, cercetarea unor surse diverse, elaborarea unor referate, desene pe tema aceasta, realizarea unor colaje, prezentarea muncii realizate pe echipe. 
                De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea comportamentului tolerant, democratic al elevilor, a spiritului civic, a deprinderilor de participare la o comunitate fără manifestări de rasism, antisemitism, violență, discriminare, intoleranță.

Prof. Roșu Genoveva-Mioara
 

sâmbătă, 7 octombrie 2017

Am sărbătorit "Ziua Educației"Pe 5 octombrie, elevii și preșcolarii de la Școala Gimnazială Berchișești, Școala Corlata, G.P.N. 1, G.P.N. 2 și G.P.N. Corlata au sărbătorit Ziua Internaţională a Educaţiei prin numeroase activități desfășurate la școală sau la grădiniță. Iată câteva imagini din timpul desfășurării acestora:

joi, 5 octombrie 2017

EDUCAȚIA SOCIALĂ – O NOUTATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ACTUAL

Proiectul educațional cu această temă a fost dedicat Zilei Educației și s-a desfășurat la clasa a V-a A, cu elevii ce studiază această disciplină, începând cu anul școlar curent. Programa disciplinei Educație socială continuă aplicarea modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe, utilizat și la nivelul învățământului primar. Modelul de proiectare curriculară corespunde cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora prin competență se realizează transferul și mobilizarea cunoștințelor și a abilităților în situații noi. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite orientarea către latura pragmatică a aplicării programei școlare prin accentuarea scopului pentru care se învață, precum și prin accentuarea dimensiunii acționale în formarea personalității elevului.
Entuziaștii elevi ai clasei a V-a A, împărțiți pe grupe, au surprins prin creativitatea și sinceritatea lor, în modul în care și-au îndeplinit sarcinile primite spre rezolvare. La final, au constatat că timpul a trecut prea repede și și-au exprimat dorința de a realiza și alte proiecte, ceea ce se va întampla, chiar la orele de Educație socială.
                                                Prof. Roșu Genoveva